Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

I henhold til databeskyttelsesforordningen (General Data Protection Regulation) informeres du hermed om, at dine data i nødvendigt omfang vil blive formidlet videre til følgende institutioner, som ligeledes respekterer databeskyttelsesforordningen:

  1. Henvisende / egen læge i form af lægebrev, kan undlades, hvis ønsket.
  2. Sygehuslaboratorier og Statens Seruminstitut.
  3. De patologiske afdelinger i Sønderborg, Esbjerg og Odense.
  4. Den sygehusafdeling, hvortil du i givet fald viderehenvises. For patienter til provokeret abort endvidere
  5. Sundhedsstyrelsens abort-register v. Statens Seruminstitut.
  6. Pårørende, der ledsager patienter, der er under 18 år.
  7. Kontaktpersoner patienten har udnævnt, som tolkende ledsager eller støttepersoner.

Vi beder, i forbindelse med GDPR, patienter under 18 år, og dem, der har brug for dansktalende ledsager, at underskrive en samtykkeerklæring . 

Disse udnævnte personer må lave aftaler, tider og annullere tider på patientens vegne, men bliver ikke informeret om behandlingen. 

Endelig samarbejder klinikken med et EDB-systemhus med hensyn til backup af klinikkens journalsystem, og dermed alle data. Dertil foreligger en såkaldt databehandlerkontrakt, som skal sikre dine data mod uautoriseret eller ulovlig anvendelse. 

Vi har databehandlerkontrakt med vores samarbejdspartnere, der omfatter klinikkens administration:

  • Revision
  • Bogholderi
  • Advokat

General Data Protection Regulation i vores privatlivspolitik

Helgolandsgade 17A, 3.sal – 6700 Esbjerg – Tel: 76 10 40 76 – klinik@gyn-esbjerg.dk – Privatlivspolitik